Wie betaalt dit?

Het programma Anders eten bij MS en alles wat daarbij komt kijken, wordt gefinancierd door stichting MS-Anders. MS-Anders is een onafhankelijke, ideële stichting zonder banden met zorgverzekeraars, de geneesmiddelenindustrie of andere commercieel belanghebbenden. Het werk van de stichting wordt al meer dan 20 jaar betaald door louter vrijwillige giften van betrokken donateurs.

Elke euro is meer dan welkom

Het geld dat nodig is voor deze derde verkennende voedingspilot komt er niet vanzelf. MS-Anders kan dit niet uit eigen reserves betalen. De financiële steun van donateurs is dan ook hard nodig. De deelnemende patiënten betalen een eigen bijdrage van € 75 en natuurlijk de kosten van hetgeen ze eten. Hun bijdrage is -bij lange na- niet kostendekkend, toch vraagt MS-Anders bewust geen hoger bedrag. Geld mag voor deze patiënten nooit een belemmering zijn om mee te kunnen doen.

Helpt u mee dit geweldige initiatief mogelijk te maken? Stort uw bijdrage op rek.nr. NL 75ABNA 0606 877 673 o.v.v. voedingsproject t.n.v. MS-Anders